Terapeutický výcvik

Terapeut metodou EFT

Kurz je pro každého, kdo chce pomáhat sobě a lidem s fyzickými i psychickými problémy.
Hlavním terapeutickým nástrojem je technika EFT, dle stanov tvůrce G. Craiga.
Spojením této mimořádně účinné metody s léčením, objevíte své schopnosti, o kterých netušíte.
Vaši skutečnost tvoří vaše myšlenky. Naučíte-li se myslet bez omezení tak, aby vás minulé způsoby myšlení nedržely při zemi, začnete si vytvářet krásný život. Tuto situaci můžete změnit jednou provždy, naučíte-li se používat techniku EFT s kvantovým skokem – Síla EFT.
Vše, co se děje, je dobré a přijetí nových myšlenek, změny priorit, je chvíle pochopení a vašeho probuzení pro změnu, po které již dlouho toužíte.
Tím i napomáháte povznést úroveň společnosti z materiálních hodnot na vyspělejší a pokročilejší s duchovním zaměřením a pro lepší budoucnost nás všech.

Žádné předchozí znalosti nejsou nutné!
 Po absolvování celého výcviku budete mít veškeré a kvalitní teoretické znalosti a praktické dovednosti k samotné práci s klienty.
Dále získáte možnost následných konzultací bezplatného poradenství a výměny zkušeností s lektory a absolventy navzájem.
Za tímto účelem pořádáme i setkání absolventů.
Kurz je veden co nejefektněji, jak časově, tak nákladově.

kurz vedou dvě lektorky

maximální počet absolventů je 15

 

Pro koho je kurz určen?

 • Pro odborníky i naprosté laiky, kteří pracují s lidmi v oblasti rozvoje osobnosti
 • Pro všechny, kteří chtějí pomáhat lidem s fyzickými a psychickými problémy
 • Pro rodiče, pedagogy a výchovné poradce
 • Pro vedoucí kroužků mládeže, sportovní trenéry a kouče
 • Pro podnikové psychology, vedoucí pracovníky i samostatné podnikatele
 • Pro kohokoliv, kdo se zajímá o duchovní přístup vedoucí k udržení a ke zlepšení zdraví
 • Pro každého, kdo chce zlepšit svoje vztahy s okolím a kvalitu vlastního života
 • Pro kohokoliv, kdo chce efektivně pracovat na svém zdraví, ať už praktikuje terapii či nikoliv

 

Oblasti uplatnění

 • Volná živnost „Poradenská činnost společenských věd a rozvoje osobnosti“
 • Poskytování individuálních konzultací lidem s fyzickými a psychickými problémy
 • Výchovné poradenství, pedagogická činnost, klinická logopedie
 • Pořádání školení a seminářů osobního rozvoje
 • Personalistika a sociální psychologie, reklamní a propagační činnost
 • Podnikatelské poradenství, koučink, psychologické poradenství v oblasti sportu a umění
 • Pomoc při posttraumatickém stresu obětem trestných činů, znásilnění, nehod a katastrof
 • Psychologické poradenství v obtížných životních situacích (ztráta zaměstnání, vážná nemoc, úmrtí, rozchod s partnerem, závislost vlastní nebo někoho z rodiny)
 • Péče o dlouhodobě nemocné a psychologická pompc jejich rodinným příslušníkům

 

Organizace výuky a obsah studia

Studium je rozděleno do tří víkendů (sobota a neděle):

I. víkend: základy EFT a jeho metody
II. víkend: základy NLP, svíčky TÁDÉ, autopatie
III. víkend: hypnóza, základy kvantového pole

 

Ve všech víkendech praktikujete výuku, kterou jste se naučili.
Využíváme poznatky ze svých vlastních kurzů, že kvalitní intenzita výuky má dopad i na nižší cenu kurzu. Kvalita kurzu je dána i menším množstvím účastníků a více lektorů.
Při praktikování je poskytnuto poradenství a absolventi jsou schopni úspěšně metodu EFT používat i její doplňkové metody. Priorita studia je praktická část, která je zaměřena na osobní práci na sobě, a tudíž součástí kurzu jsou osobní terapie. Dále se dozvíte ze svého data narození, dle numerologického rozboru, informace o sobě. V době mezi jednotlivými částmi kurzu účastníci praktikují dle zadaných úkolů.
Jsme přesvědčeni, že pokud absolvent chce být kvalitním terapeutem, je důležité, aby začal u sebe a zpracoval svoje vlastní problémy, které každý nastřádáme v dětství a během života.
K úspěšnému zakončení a udělení certifikátu „Terapeut metodou EFT“ je nutná účast na všech třech víkendových školeních, teoretické a praktické zvládnutí všech probraných technik, zhodnocení sebe před a po kurzu, dále závěrečná obhajoba terapeutického postupu při samotném řešení vlastního případu.

Absolventi obdrží:

 • Certifikát Terapeut metodou EFT
 • Kompletní manuál přednáškových témat
 • Přístup do uzavřené internetové diskusní skupiny terapeutů EFT
 • Prezentaci svojí poradenské činnosti na našich internetových stránkách po dobu 1 roku
 • Možnost bezplatné individuální terapie v době kurzu
 • Bezplatné zasílání aktuálních informací a novinek

 


Naše krédo:
Dobrý učitel se pozná tak, že jeho žáci jsou vždy lepší.

 

Zahájení kurzu a jeho průběh

Začínáme vždy v sobotu v 9 hod. v Toulcově dvoře na Praze 10, Kubatova 32/1 (mapa)
Pokračujeme, v neděli od 9 hod. a v sobotu končíme v 17 hod, v neděli v 16 hod.
V sobotu od 17 do 20 hod. nepovinná část – individuální dotazy, terapie vlastních problémů.
V areálu je možnost ubytování (cena za noc 350,-Kč do 420,- Kč podle počtu ubytovaných).
Stravování je zajištěné v místní restauraci.
Výběr za dvou jídel (maso i vege), polévka, domácí moučníky, nápoje.
V klubovně je možnost přípravy kávy či čaje.

Výukový den časově:

09:00 – 09:30   v sobotu: příchod účastníků, prezentace
    v neděli: dotazy na výuku z minulého dne
09:30 – 13:00   dopolední výuka
13:00 – 14:00   oběd
14:00 – 17:00   odpolední výuka (v neděli do 16 hod.)
17:00 – 20:00   nepovinná část – sobota
    individuální dotazy a konzultace vlastních problémů

 

Přihlášení na kurz

Přihlásit se můžete jedním z níže uvedených způsobů:

Emailem:  eft.reiki.hana@gmail.com
   

Telefonicky:      606 831 689 ( Hana Hudáčová)


Rezervaci máte zajištěnu po zaplacení první splátky
Počet míst je z důvodu kvality výuky omezen.

Cena kurzu je 12 000,- Kč

ve třech splátkách:
•  1. splátka 4 000,-Kč před zahájením kurzu, nejméně 10 dní předem jako záloha
•  2. splátka 4 000,-Kč na prvním setkání
•  3. splátka 4 000,-Kč na druhém setkání

 

Číslo účtu, kam je možno peníze poukázat:
265695602/0300, v. s. uveďte své telefonní číslo /9 číslic/
Zohledňujeme účastníky, kteří prošli základy EFT u jiných lektorů a zároveň i doškolujeme.
Při zrušení účasti na kurzu Terapeut metodou EFT je storno poplatek 2000,-Kč 7 dní před zahájením 4000,-Kč
Účastníci jednodenních kurzů zašlou zálohu 500,-Kč na výše uvedené číslo účtu.