Kvantové pole

Co je kvantová vlna

Kvantová vlna je pouhé označení pro techniku, jejíž pomocí se vkládá záměr do kvantového pole osoby, zvířete, věci, či situace a lze tímto způsobem "opravit" fyzické, či psychické problémy, ale též snížit spotřebu auta nebo naprogramovat částice vody, aby měla léčivé účinky.

Co je kvantové pole
        
Kvantové pole je označení prostoru propojujícího vše v celém Vesmíru, který reaguje například na naše myšlenky. Mnohdy můžeme slyšet názvy jako Morfické, či Morfogenetické pole, Akaša nebo Informační pole, ale též Duch svatý, stejně jako Kvantové pole. V tomto poli jsou přítomny částice, které mají schopnost aktivace právě ve chvíli, kdy na ně upřeme své myšlenky, či pocity. Pokud naše myšlenky upřeme směrem k určité osobě, zvířeti, věci nebo situaci, částice začnou měnit svoji strukturu a reagují přesně podle našich myšlenek a ještě intenzívněji podle našich pocitů. Tím pádem se stáváme tvůrci reality pouze svými myšlenkami. Bohužel tuto skutečnost si mnoho lidí neuvědomuje, a proto myslí mnohdy v nesmyslných vzorcích, čímž se dostávají do slepé uličky v domnění, že jde o zásah vyšší mocnosti, či osudu. Toto pole je ovlivňováno právě našimi emocemi V praxi to znamená, že v Kvantovém poli je obsaženo mnoho řešení každé naší situace a pouze my sami jsme odpovědni za výběr konkrétního řešení. Představme si miliardy řešení a my si můžeme každou minutou vybrat právě to jediné, které uznáme za vhodné. Není to skvělé? Bohužel nám bylo tajemství použití naší mysli velmi dlouho utajováno, a proto se dopouštíme fatálních chyb při používání našeho myšlenkového aparátu. Kvantové pole neobsahuje pozitivní ani negativní řešení, ale obsahuje pouze řešení. O skutečnosti, jaká budou, rozhodneme právě my, díky naší mysli, spolu s využitím zákona přitažlivosti, rezonance nebo akce-reakce.