Hypnoza

Hypnóza - je tak stará, jako lidstvo samo.

Již ve čtvrtém tisíciletí před Kristem staří Sumerové uměli používat hypnózu. Nebyla neznámá ani  v Indii, Egyptě, Řecku, ale i v Římě. Až inkvizice způsobila, že upadla v zapomnění, neboť každý, kdo ji ovládal, musel čelit obvinění ze „spolčení s ďáblem“.

V 18. století Francouz Franz Anton Mesmer začíná s moderními dějinami hypnózy. K jeho pacientům patřila královna Marie Antoinetta a další členové francouzského dvora. Bohužel jeho práce byla akademií věd prohlášena za nevědeckou a francouzským lékařům bylo zakázáno se „mesmerismem“ zabývat.

Další panovníci v různých zemích Evropy však prověřovali a prozkoumávali Mesmerovo učení. Tak se začalo mezinárodní zkoumání hypnózy. Mesmer se stal průkopníkem moderní psychoterapie.

Oční lékař James Braid použil fixaci předmětu očima k navození umělého spánku a takému dal jméno hypnóza, podle řeckého slova hypnos, tj. spánek.

Chirurg John Elliotson, používal hypnózu pro bezbolestnou chirurgii a k léčení mentálních poruch. V Indii další chirurgický lékař James Esdalie ji používal jako anestezii a při operacích očí se tam používá dodnes.

Začíná 20. století a s ním Sigmund Freud. Dlouhá léta chtěl hypnózu zdiskreditovat. Nakonec ji začal používat a stal se zakladatelem psychoanalýzy. Tvůrcem pozitivní sugesce je v této době Emile Coué a léčí autosugescí. Dodnes se pozitivní sugesce používá při léčení alkoholismu: „Každým dnem se po všech stránkách cítím lépe a lépe.“

Nejuznávanější postavou spojenou s hypnózou je Milton H. Erickson (1901-1980), psychiatr a psycholog. Přestože větší část života trávil na invalidním vozíku po prodělané obrně, byl to velice pracovitý a hluboce lidský člověk. Pomohl mnoha lidem, schizofrenikům, psychopatům, sexuálním deviantům, kteří by jinak skončili velice útrpně. Jeho styl hypnózy se používá dodnes.
Pravděpodobně byl nejúspěšnějším psychoterapeutem 20. století.


 

Co je vlastně hypnóza?

Hypnóza je schopnost jedince se absolutně soustředit a tudíž dokázat, to co chce.

 


 

Pamatujte si:

V hypnóze se budete chovat normálně, v souladu se svými základními zájmy.
V hypnóze nebudete dělat ani říkat něco, co by se vám příčilo i mimo hypnózu.
V hypnóze vás nikdo nemůže přinutit dělat něco, co nechcete.
V hypnóze nemusí každý říkat pravdu.

 


Hypnotický stav je změněný stav vědomí. Dochází k němu tehdy, když dojde ke změně duševního stavu prostřednictvím sugesce, při které se podaří změnit podvědomí, paměť nebo reakce, takže zhypnotizovaný člověk reaguje na vnější podněty stejně, jako by se jednalo o skutečnost.
Právě schopnost vstoupit do změněného stavu vědomí nám umožňuje využít vlastní vnitřní zdroje pro nastartování užitečných změn. Během hypnózy je člověk nadále schopen soudného myšlení, ale nebude se podle něj řídit. Podobný duševní stav je běžný i za jiných podmínek, třeba sleduje fotbal v televizi a manželka ho volá k večeři. Fotbal ho natolik přivedl ke změněnému stavu vědomí, protože jeho mužstvo prohrávalo, že manželku přeslechl.
Každý člověk prožívá samozřejmě hypnotický stav svým vlastním způsobem.
Mnoho lidí si myslí, že existuje rozdíl mezi hypnózou někým řízenou a autohypnózou. I mnoho odborníků se shoduje v tom, že veškerá hypnóza je vlastně autohypnóza. Terapeut vám může pomoci řídit a rozvíjet váš hypnotický stav, ale vedení má vždy v rukou ten, kdo právě prochází hypnózou. Je to jeho hypnóza.
Nikdo nemůže být trvale držen v hypnotickém stavu proti své vůli, pokud klient přestane dostávat hypnotické sugesce, lehce se z hypnotického stavu dostane.
Není vhodné hypnotizovat člověka trpícího závažnými neurologickými nebo psychiatrickými potížemi. Překážkou je i výraznější podprůměrný intelekt.


Hypnóza se používá jako léčebná metoda, kterou běžně užívají lékaři, zejména psychiatři a psychoterapeuti.
Lze výrazně působit na zdraví našeho organismu, naprogramovat různé tělesné i duševní změny, vyléčení nemocí, utlumení bolestí, prožití minulých událostí, které vedou k opětovnému získání sebedůvěry atd. V minulosti se hypnózy využívalo zejména během operací k utlumení bolesti operovaného. Hypnóza a autohypnóza jsou účinné zejména v léčbě některých kožních obtíží, bolesti hlavy, depresí, stresu, nespavosti a různých fobií. Mohou také výrazně usnadnit porod nebo napomoci k odstranění zlozvyků, zejména kouření, alkoholismu a drogové závislosti.
Je možné použití hypnózy k odhalení příčin duševních nemocí a charakterových poruch, které mohou být dány stresujícími zážitky v době raného dětství.


 

Autogenní trénink

Už název trénink naznačuje, že se jedná o metodu, která umožňuje každému člověku naučit se provádět si cílenou autosugesci. Je i dobré proškolení u odborníka.
Jedná se v podstatě o cvičení naší mysli, které vede k ozdravění těla. Cvičení je založeno na tom ovlivňovat činnost orgánů v těle, které za normálních okolností svou vůlí ovládat neumíme. Výuka je založena na tom, že se učíme ovládat určité funkce pocit tepla, pocit chladu. Postupně přecházíme na dýchání, srdeční tep, tíhu v nohou, bezvládnou ruku apod. Pokud se podaří tento systém základních cviků zvládnout tělo a mysl nás dokonale poslouchají, můžeme se učit dále. Přejdeme na specifické problémy, jako je bolest hlavy, nespavost, zácpa, tréma, zkrátka na to, co nás trápí.

 


 

Hypnóza a autohypnóza

jsou seriózní metody, a pokud jsou prováděny správně, dokážou úspěšně zvládnout nejen psychické problémy, ale i zhojení některých nemocí, včetně nádorových.