Jednodenní výcvik

Kdo chce jiným svítit, musí sám zářit.

Základní, jednodenní kurz je určen všem, kteří chtějí vytvářet svůj vlastní život. Tím, že převezmou zodpovědnost za sebe a své skutky, s metodou EFT stoupají šance na zdraví, na osobní úspěch i dobrý pocit ze života.

Řada z nás si v sobě po celý život nese určité bloky v podobě problémů v dětství. Někdo zažil velká traumata /rozvod, násilí, smrt některého z rodičů, nezájem/, které v něm zůstaly nezpracované a neuzavřené, takže ovlivňují jeho současný život.
Ale i ti, kteří zažili pěkné dětství, mohou i nečekaně pocítit silnou bolest.
Většina z nás se od malička učila vyhýbat nepříjemným pocitům a jejich projevům, protože jsme chtěli být svými rodiči i okolím přijati a milováni. Někdy jsme se opravdu „hrozně“ cítili, ale nebyli jsme si jisti, zda by nás tak rodiče přijali. Naučili jsme se tudíž potlačovat své emoce a nyní stále dokolečka opakujeme stejné chyby. Vyrůstáme v modelu své rodiny, která nám nainstalovala limity: „nic z tebe nebude… jdi od toho, nebo to zase rozbiješ… co vezmeš do ruky, to zničíš… jsi hloupý…, jsi neschopný, nikdy nic nedokážeš…“
… a takto jak to ti rodiče říkali, se vidíme celý život!!!
Většina nás v dětství nevyrůstala v prostředí s dostatečnou láskou a nadějí.
Je na čase opustit tento odkaz nelásky, rodiče přijmout takové jací jsou, odpustit sobě i okolí a znovu se, tzv. narodit a vrátit do svého života lásku s důvěrou v sama sebe.

V kurzu se naučíte základní postup s místy, kde se na těle „ťuká“. Naše tělo má energetické dráhy nazývané meridiány. Na nich jsou body, které když poťukáváme a opakujeme určité věty /afirmace/, podaří se nám odstranit poruchu, která zapříčinila náš problém. Opět se energie v meridiánech volně rozproudí a zmizí nepříjemný pocit.
Naučíte se vytvářet a pracovat s afirmacemi, které jsou velmi důležité. Na nich stojí veškerá kvalita této metody.

Podíváte se na sebe v pravdě, jací jste. Nemusíte se toho bát! Nikdo není dokonalý a všichni děláme chyby. Každý má kladné, ale i záporné vlastnosti. EFT vás naučí přijmout i své záporné vlastnosti, jako svoji součást. Poznáte, jak je to osvobozující.

Naučíte si vážit sami sebe, zvýšíte si sebevědomí, zmizí pochybnosti o sobě a dovolíte si mít dobrý pocit.
Přiznáte si svoji realitu, kterou jste si vytvořili sami. Přestanete se soudit, odsuzovat a snažit se být dokonalý, což stejně nikdo není.
Odpustíte sobě a druhým, že se to, či ono stalo. Je důležité vědět, jak už to či ono nebudete dělat, protože tím zjistíte, jak a co dělat budete.
Přestanete se ztotožňovat s představami druhých lidí o sobě a EFT vám pomůže přijmout se takový, jaký skutečně jste.
Zjistíte, čím si způsobujete to, co ve svém životě nechcete a s pomocí EFT to změníte!


S metodou EFT nastupte cestu sami k sobě a objevte svoji jedinečnost!