Co nabízím

 Osobní konzultace a kurzy EFT

Společnost EFT vznikla s účelem poskytování kvalitních terapeutických služeb klientům a dále z důvodu pořádání  kurzů metody EFT. Jedná se o jednodenní kurzy, kde se naučíte základům, nebo Terapeutické kurzy, které obsahují více technik .  

Osobní konzultace

neboli sezení EFT provádím v poradně v rodinné domku. Terapeutické sezení EFT obvykle trvá jednu až jeden a půl hodiny a je samozřejmá naprostá diskrétnost. 

Metoda EFT je nebolestivá, protože se nepoužívají žádné jehly a nemá ani žádné nežádoucí vedlejší účinky, protože je prosta léků.
Při základním postupu se působí lehkým poklepáváním (ťukáním) na několik akupunkturních bodů v obličeji, na horní polovině trupu a na ruce.
V některých případech se doplňkově používají další postupy, jako jsou například NLP, řízená vizualizace, Kvantová vlnka, Shamballa 1024, autopatie, svíčky TÁDÉ apod.


Jak probíhá osobní konzultace?

V úvodním informačním rozhovoru, kdy sdělíte své problémy, vás terapeut seznámí s principem metody a postupem, jak bude váš problém řešit. Stanovíte si prioritu svých problémů a postupně zpracujete negativních bloky, které vznikly v minulosti. Uvolněním negativních emocí, najdete cestu k sobě a opět ucítíte radost i úlevu. Terapie je možná, i když nechcete nebo se stydíte o svém problému mluvit. I v tomto případě se kladný účinek dostaví. Je možné pracovat i přes telefon či skype.

Po skončení terapie je možno využít následných konzultací (telefon, mail, skype apod.)