NLP

NLP – Neurolingvistické programování

Metoda NLP vznikla začátkem 70. let v USA, na Kalifornské univerzitě v Santa Crus. Profesor lingvistiky J. Grinder a budoucí psycholog R. Bandler zjistili, že úspěšní lidé používají při své práci podobné základní vzorce chování k vedení úspěšné komunikace se svými klienty. Rozhodli se, že tyto vzorce zdokonalí a vytvoří model, který bude možný použít, nejen pro komunikaci, ale i pro osobní změnu i zrychlení učení.
Na základě svých výsledků vytvořili vzdělávací modelový vzorec, který nazvali NLP – Neurolingvistické programování.

 • Neuro - s pomocí nervové soustavy komunikujeme se světem prostřednictvím smyslů
 • Lingvistické - prostředek komunikace našich myšlenek je jazyk
 • Programování – postupy, kterými dosahujeme požadovaných cílů

Naše sebevědomí se jako takové vytváří v našem dětství. Záleží na přístupu rodičů a dalších lidí, jaký na nás měli vliv. Pokud jsme slyšeli: „Jsi k ničemu…, nikdy nic nedotáhneš do konce…, jdi od toho, nebo to zase zničíš…, stejně tě nikdo takového nebude chtít“, jsou to programy, které máme nastavené tímto do svých životů a podle nich se chováme i jednáme.
A protože je naše nervová soustava programovatelná, můžeme díky metodě NLP nalézt sami sebe, být úspěšní a mít zdravé vztahy.


V čem ještě pomáhá?

 • Používat řeč těla k navazování i udržení dobrých vztahů
 • Zdokonalovat sami sebe
 • Umět používat vnitřní síly na zvládnutí vypjatých situací
 • Zvládat stres v každodenním životě
 • Klást klíčové otázky za účelem zvládnutí komunikace
 • Průběžně zlepšovat svou výkonnost
 • Dívat se na problémy z různých úhlů
 • Vytvářet nové možnosti řešení problémů
 • Jít za svým cílem a usnadnit jeho dosažení


Informace, které k nám přicházejí, přijímáme vědomě i nevědomě, a tím vytváříme vnitřní mapu, která je samozřejmě u každého člověka jiná. Jiná, z toho důvodu, protože každý máme za život jiné zkušenosti.
Každá mapa je neúplná, proto musíme informace, které chceme do ní zahrnout, třídit.
K výsledku se dobereme tím, že nové informace posoudíme dle svých map, které jsme si dříve vytvořili.
Změna v mentální mapě se nazývá metamodel a týká se způsobu, jak používáme jazyk, a jak nám jazyk pomůže porozumět mentálním mapám druhých lidí. Pracujeme s novým myšlením a komunikací.
Na úrovni podvědomí funguje hluboká struktura. Člověk, aby byl efektivní, tak „filtruje“, tzn. vynechává, překrucuje, generalizuje vnitřní myšlenky a upravuje vše, na základě vlastních zkušeností. Rozhoduje o tom, co chce, aby druzí slyšeli. To co řekne, je pak malá část původní myšlenky, což může vést i k nedorozumění. Toto se nazývá povrchová struktura.

Příklad:
Hluboká struktura:
Na dálnici D1 se za ranní mlhy srazila čtyři auta. Nikdo nebyl zraněný.
Povrchová struktura:
Na dálnici došlo k nehodě.

A toto jsou naše filtry:

Přehlížení znamená ignorování všeho, co se nám nelíbí, vycházíme z naší zkušenosti a vynecháváme ty ostatní (vypustíme zvuky, pachy při hovoru).
Překrucování se nezakládá na objektivním posuzování, ale spíše na fantazii.
Generalizace je zobecňování vytváření obecně použitelného pravidla na základě velmi omezeného množství informací (zklamala mě manželka – všechny ženské jsou potvory).

Pokud se ovšem nepoučíme z nějaké nezdařené situace, tak většinou děláme stále stejné chyby, jak v komunikaci, ve vztazích, ale i při rozhodování. Spíše vidíme věci černě, než abychom se na ně podívali pozitivně. Ale to jsme se naučili.
Je třeba to, co jsme se naučili, odnaučit a naučit se novému způsobu myšlení s použitím správných slov, abychom tím porozuměli sami sobě, ale i celému světu. Pustit do svého života i odvahu svobodně se rozhodnout. Najít svůj vytoužený cíl a dosáhnout úspěchu.

Úhrnem tedy metamodel představuje sadu otázek, které se snaží změnit a rozluštit vypouštění, překrucování a zobecňování jazyka, zkrátka vše, co nám brání v naší výjimečnosti.
Cílem těchto otázek je doplnit chybějící informace a získat hlubší smysl komunikace.
Pro nás to znamená zaměřit svoji pozornost v první řadě na svůj cíl. Čím přesněji víme, čeho chceme dosáhnout a čím lépe naprogramujeme svoji mysl kam zaměřit svou pozornost a jak změnit a rozšířit své filtry, tím dříve dojdeme k cíli.

Přemýšlejte o svém cíli, představte si ho!
Zeptejte se otázkami NLP: kdo, co, kde, kdy, jak…, a již jste začali prvním krokem a tím správným směrem na cestě ke svému cíli.