Kurzy E F T - Hana Hudáčová

 

Pořádáme  kurzy

 Terapeutů a lektorů EFT a Kvantového pole

Stručný přehled

Kurz je pro každého, kdo chce pomáhat sobě a lidem s psychickými i fyzickými problémy. Hlavním terapeutickým nástrojem je technika EFT. Spojením této mimořádně účinné metody s ostatními osvědčenými psychologickými postupy, se kterými budete rovněž na kurzu seznámeni, získáte kvalitní výbavu pro zvládnutí i náročných terapeutických situací.

Pro koho je kurz určen?

Pro odborníky i naprosté laiky, kteří pracují s lidmi v oblasti rozvoje osobnosti

. • Pro všechny, kteří chtějí pomáhat lidem s psychickými i fyzickými problémy.

• Pro rodiče, pedagogy a výchovné poradce,.  sportovní trenéry a kouče.

 • Pro podnikové psychology i samostatné podnikatele.

• Pro kohokoliv, kdo se zajímá o duchovní přístup vedoucí k udržení a ke zlepšení zdraví.

 • Pro každého, kdo chce zlepšit svoje vztahy s okolím a kvalitu vlastního života.

 • Pro kohokoliv, kdo chce efektivně pracovat na svém zdraví, ať už praktikuje terapii či nikoliv. • Absolvování kurzu Základy EFT není podmínkou pro Vaše zařazení do terapeutického výcviku.

 

Ž á d n é  p ř e d c h o z í  z n a l o s t i  n e j s o u  n u t n é!

Po absolvování celého výcviku budete mít veškeré teoretické znalosti a praktické dovednosti k samostatné práci s klienty. Dále získáte možnost následných konzultací, bezplatného poradenství a výměny zkušeností s lektory i absolventy navzájem.

Uplatnění

Volná živnost „Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti“.

 • Poskytování individuálních konzultací lidem s fyzickými nebo psychickými problémy.

• Výchovné poradenství,

• Pořádání školení a seminářů osobního rozvoje.

 • Personalistika a sociální psychologie, reklamní a propagační činnost.

 • Podnikatelské poradenství, koučink, psychologické poradenství v oblasti sportu a umění.

 • Pomoc při posttraumatickém stresu obětem trestných činů, znásilnění, nehod a katastrof.

 • Psychologické poradenství v obtížných životních situacích (ztráta zaměstnání, vážná nemoc, úmrtí, rozchod s partnerem, závislost někoho z rodiny apod.).

 • Péče o dlouhodobě nemocné a psychologická pomoc jejich rodinným příslušníkům.

 

Přihlášení na kurz

Přihlásit se můžete jedním z níže uvedených způsobů:

Emailem na adresu: eft.reiki.hana@gmail.com

 • Telefonicky na číslo: 606 831 689

• Písemně na adresu: Hana Hudáčová, Čeperka –Mánesová 269, 533 45 Opatovice n/ Labem

 

Rezervaci místa máte zajištěnu po zaplacení první splátky.

 Počet míst je z důvodu zachování kvality výuky omezen.

 

Cena kurzu je 12.000,- Kč

 Splatná je ve třech splátkách:

 

        1.   splátka 4.000,- Kč  před zahájením kurzu

        2.   splátka 4.000,- Kč na prvním setkání

        3.   splátka 4.000,- Kč na druhém setkání

Cena jednodenního kurzu je 2000,- Kč

Číslu účtu, kam je možno peníze poukázat: 265695602/0300 v.s. tel. číslo

Při zrušení účasti na kurzu Terapeut metodou EFT je storno poplatek 2000 Kč. Při zrušení 7 dní před kurzem je storno poplatek 4000,- Kč. 
Účastníci jednodenních kurzů zašlou zálohu 500 Kč na výše uvedené číslo účtu.

 Absolventi kurzu „Základy EFT“, pořádaného naší společností nebo jinde, mají slevu 1000,- Kč, platí tedy první splátku pouze 3.000,- Kč. O uplatnění slevy nás, prosím, informujte v přihlášce.

 

Organizace výuky a obsah studia

 

Studium je rozděleno do třech víkendů (sobota a neděle). K jeho úspěšnému zakončení a udělení certifikátu Terapeut metodou EFT je nutná aktivní účast na všech třech víkendových školeních, teoretické a praktické zvládnutí všech probraných technik a závěrečná obhajoba terapeutického postupu při samostatném řešení vlastního případu.

 

Zahájení kurzu

 DATUM: sobota, první den prvního víkendu – viz Termíny akcí a kurzů

 ČAS:        9:00 hodin

 MÍSTO:   Toulcův dvůr v Praze 10, Kubatova 32/1

 MÍSTO:    Čeperka okr. Pardubice, Mánesova 269

 

Termíny jednotlivých víkendových školení  v Praze Terapeut EFT

 

jednodenní EFT    11. 2. 2023

 

1. víkend            9 - 10. 3. 2024

 2. víkend             6 - 7. 4. 2024

 3. víkend             27. - 28. 4. 2024

Termíny jednotlivých víkendových školení  v Praze Terapeut EFT

jednodenní EFT    9. 3. 2024

 

1. víkend            7 - 8. 9. 2024

2. víkend            5 - 6. 10. 2024

3. víkend            2. - 3. 11. 2024 

Každý výukový den má následující časový pořad:

9:00 – 10:00 příchod účastníků, organizační záležitosti, dotazy

10:00 – 13:00 dopolední výuka

13:00 – 14:00 přestávka na oběd

14:00 – 17:00 odpolední výuka neděle do 16:00

17:00 – 19:00 nepovinná část sobota – individuální dotazy a konzultace vlastních problémů

 

Přehled aktuálních termínů kurzů naleznete na internetu

 http://www.EFT- cesta ke zdraví

 

  • Víkend

Sobota

 • Zahájení kurzu. Základy EFT, technika osobního klidu, metoda volby a práce s dětmi. praktické procvičování.

 Neděle

• Techniky EFT, základy vedení terapeutického sezení, praktické procvičování.

 

  • 2víkend

 Sobota

 • Techniky EFT, tělové svíčky TADÉ, praktické procvičování.

 Neděle

 • Techniky EFT, základy hypnózy - cesta do minulých životů, praktické procvičování.

 

  • 3víkend

Sobota

 •  Základy a práce v kvantovým poli, praktické procvičování .

Neděle

• základy kvantového pole, praktické procvičování, závěrečná diskuse, předání certifikátů.

 

 

Co je to energetická psychologie a EFT?

EFT (Emotional Freedom Techniques), neboli techniky emoční svobody, jsou v podstatě psychologickou formu akupresury. Metoda EFT spadá do oboru nazývaného energetická psychologie. Jejím principem je objev, že příčinou naprosté většiny negativních emocí i fyzických problémů je porucha v tělesném energetickém systému.

Metoda EFT účinkuje rychle a úlevy od problému je dosaženo bezbolestně. Nepoužívá se jehel, akupresurní body jsou stimulovány jemným poklepem prsty.

Nejsou známy nežádoucí vedlejší účinky, nepoužívají se žádné medikamenty.

 

EFT pomáhá například s těmito problémy:

DEPRESE - FOBIE

 NADVÁHA – ZÁVISLOSTI

 FYZICKÉ BOLESTI

 PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ

NÍZKÝ OSOBNÍ VÝKON–

ZTRÁTA BLÍZKÉ OSOBY

NEUROVNANÉ VZTAHY – partnerské, rodič – dítě.

VYROVNÁNÍ SE S TRAUMATICKOU UDÁLOSTÍ

POMOC PŘI LÉČBĚ VÁŽNÝCH NEMOCÍ

PROKRASTINACE NEBOLI OTÁLENÍ STRACH, ŽE NĚCO NEZVLÁDNU UZAVŘENÍ DO SEBE

 

Výhody pro účastníky kurzu

Individuální přístup. Všechna školení jsou vedena plně kvalifikovanými lektory EFT ve smyslu podmínek stanovených zakladatelem metody panem Garym Craigem. Každý z přednášejících je navíc vzdělán v několika dalších souvisejících oborech.

• Bezplatná lektorská podpora po celou dobu studia a stejně tak i po absolvování a certifikaci formou elektronické komunikace (email, skype, facebook) komunikace.

•  Nezávazná následná setkání absolventů školení – možnost výměny zkušeností a získání užitečných informací pro stále kvalitnější terapeutickou práci.

 •• Protože metoda EFT je velmi účinná při osobním rozvoji každého člověka, může u účastníků či absolventů školení vzniknout potřeba osobní konzultace se zkušeným praktikem. V takovém případě se obraťte na kohokoliv z lektorského týmu ze seznamu níže a domluvte si individuální konzultaci EFT.

 

Místo konání Praha Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař

Místo konání Pardubice, Čeperka-Mánesová 269 

Do školícího areálu se dostanete

 Metrem a autobusem v Praze

Ze stanice metra Skalka (trasa A) nebo Opatov (trasa C) autobusem č. 177 do zastávky Toulcův dvůr, kde vystoupíte přímo u branky.

Tramvají

Tramvají č. 22, 26 do zastávky Na Groši, na křižovatce, na které vystoupíte, odbočit doprava směrem z centra, po 50 m zahnout do uličky napravo, přejít lávku přes Botič, kolem základní školy a za ní doprava do kopce po schodech až k Toulcovu dvoru.

Do Čeperky se dostanete vlakem

směr Pardubice Hradec Králové, od vlaku je to cca 5 minut

nebo autem cca 2 km od sjezdu z dálnice 

 

Lektoři terapeutů EFT

 

Hana Hudáčová

Mánesova 269, 533 45 Čeperka, Opatovice nad Labem, okr. Pardubice

Email:eft.reiki.hana@gmail.com

Tel.: 606 831 689

http://www.EFT- cesta ke zdraví 

 

Certifikovaný terapeut energetické psychologie & EFT
Certifikovaný terapeut kvantové fyziky
Tělové svíčky - Lidové léčitelství
Shamballa 1024
Reiki mistr
Hypnóza
Shiatsu

 

 

Mgr. Kateřina Žemličková

 

Certifikovaný terapeut energetické psychologie & EFT
Certifikovaný terapeut kvantové fyziky
Tělové svíčky - Lidové léčitelství
Shamballa 1024
Reiki