Koktavost po rozvodu rodičů

 

Babička přivedla 15 letého vnuka, který začal koktat po rozvodu rodičů. Rozvod proběhl, když bylo chlapci 10 let. Do péče dostala děti matka a otec měl návštěvy jednou za 14 dní.

Pokud si otec pro děti přišel, matka styku nebránila. Hoch rozvod těžce nesl začal koktat.

Po roce se jeho koktavost zhoršovala, a to hlavně v době kdy se blížila doba návštěvy u otce.

Otec děti trestal, křičel na ně, ale i psychicky vydíral. Matce dětí vyhrožoval, že pokud mu nebude děti dávat, dá to k soudu a zničí ji. Tato skutečnost nikoho nezajímala a to ani sociální pracovnice, které byly o stavu informováni. Hoch měl nastoupit na učiliště, a jeho strach s posměchu dětí rostl.

Začali jsme pracovat a vyklepávat: I přesto, že koktám
- že se stydím
- že vadí, že se mi spolužáci posmívají
- že si na mě dovolují a pošťuchují mě
- že nemůžu rychle něco říct
- že mi vadí, že učitelka řve ať dělám
- že mi vadí, že musím nahlas číst
- že jsem všem na posměch
- že na mě táta řve
- že mi táta nadává do blbečků
- že mě pohlavkuje, když nemůžu něco rychle říct
- že maminka neví, jak zařídit, abych tam nemusel
- že mi vadí, že musím chodit k tátovi
- že mě nemá táta rád ...
- že ...

Ukázala jsem babičce, která měla evidentní zájem o chlapce, jak pracovat s EFT. Hoch si psal, co mu vadí a následně to s babičkou vyklepávali pomocí EFT. Po 3 týdnech se babička ozvala, že se vnuk hodně změnil, je klidnější, vyrovnanější a i když mluví pomaleji a dává si pozor, koktavost se ukáže jen minimálně.

Domluvily jsme další schůzku, hoch měl napsané co chce změnit. Odcházel spokojený on i babička, která se svěřila, že metoda pomohla i její dceři.

Hoch nastoupil v záři do odborného učiliště a velmi dobře zapadl do kolektivu, což mu také pomohlo zvednout sebevědomí.

 Hana Hudáčová  
 Terapeutka: Hana Hudáčová, Čeperka
 Internet: www.eft-cesta-zdravi.cz
 Telefon: 606 831 689
 Email: reiki.hana@centrum.cz

 

  Zpět na seznam vyřešených případů